Zadnja izkopna izmena

Avtor fotografije: Vukašin Šobot