Zgodovina kluba

Hrastniški fotoamaterji so bili že leta 1932 člani foto odseka Slovenskega planinskega društva Trbovlje. Lastni foto odsek v okviru slovenskega planinskega društva so ustanovili leta 1933. Ustanovni sestanek je bil v četrtek, 23. novembra, ob 20. uri v gostilni Karla Logarja (»Pri Logarčku«).

V krožku se je v začetku družilo do 26 članov. Prvi predsednik je bil inž. Silvin Burger, odborniki pa inž. Rihard Frayer, Martin Šikovec, Viktor Deželak in Ferdo Jesenšek. Tudi naslednje sestanke so imeli v gostilni »Pri Logarčku« na Rudniku. Razen poleti so se sestajali zelo pogosto, kar vsak teden. Organizirali so predavanja, prinašali nove fotoaparate, nove materiale, nove fotografije, ob tem pa kritično ocenjevali in razpravljali. Svoja dela so primerjali s fotografijami iz različnih revij, najzanimivejša pa je bila dunajska Galeria, ki je objavljala svetovne dosežke s področja umetniške fotografije. Njihovo zanesenjaštvo je bilo nagrajeno zadnji teden leta 1935 s prvo razstavo sedemdesetih fotografij v tedanji deški osnovni šoli (sedanja glasbena šola).

Razstavo si je ogledal tudi predstavnik ljubljanskega foto kluba, dr. Ivo Frelih, in jo ugodno ocenil. Po tej razstavi se jim je pridružilo še nekaj novih članov, tako da so se odločili ustanoviti lasten klub.

Ustanovni sestanek je bil 28. maja 1936 ob 20. uri v gostilni »Pri Logarčku« v Hrastniku.

Predsednik je postal inž. Rihard Freyer, podpredsednik Mirko Grešak, tajnik inž. Silvin Burger, blagajnik Martin Šikovc, odborniki pa Emanuel Zelinka, Ferdo Jesenšek in Stanko Brečko. V tem obdobju je bila kvaliteta fotografij Mirka Grešaka in Stanka Brečka že tolikšna, da sta razstavljala na medklubskih in mednarodnih razstavah. Leta 1939 je bil klub sprejet v Zvezo slovenskih fotoamaterjev.

Svoj dom so člani kluba postavili leta 1940 na mestu, kjer danes stoji spomenik padlim v NOB.  

Dom so poimenovali po izumitelju fotografije na steklo Janezu Puharju. Na dan odprtja doma (10.11.1940) [Jutro 14.11.1940, stran 5] so otvorili tudi prvo razstavo slovenske umetniške fotografije [Jutro 18.11.1940, stran 5] [Fotografija iz prve razstave 1] [Fotografija iz prve razstave 2] [Zloženka prve razstave slovenske umetniške fotografije]. Leta 1940 je imel klub 36 članov.

Med NOB je izgubilo življenje pet članov kluba (Viktor Deželak, Ferdo Jesenšek, Miha Hercog, Jože Trebežnik in Jože Podlogar). Po končani vojni so se 25. julija 1945 člani Foto kluba ponovno zbrali, novembra so pripravili prvi plenarni sestanek slovenskih fotoamaterjev in postavili temelje današnje Foto-kino zveze Slovenije.

Zaradi urbanistične preureditve Hrastnika je bil Puharjev dom leta 1964 porušen, kar je povzročilo velik zastoj v razvoju kluba. Člani so se zopet preselili v gostinske prostore. Šele čez devet let smo dobili v zameno za porušen dom prostore v stari lekarni, na Cesti 1. maja 77, kjer imamo prostore še danes.

Največ je pri tem pomagal tedanji predsednik Zveze organizacij tehnične kulture v Hrastniku g. Jože Žibret.

V tem času sta bila organizacijsko in fotografsko najaktivnejša dolgoletna člana Stanko Brečko in Mirko Grešak, ki sta razstavljala tudi na mednarodnih razstavah, Mirko Grešak je bil tudi član mednarodne žirije v Švici.

V jubilejnem letu 1983 ob 50. letnici Foto kluba smo člani dobili stalne razstavne prostore v hrastniškem zdravstvenem domu, kjer vsako leto pripravimo vsaj eno svojo in več gostujočih fotografskih razstav.

Redno razstavljamo tudi v hrastniški Galeriji delavskega doma.

Od leta 1972 mesečno pripravljamo hrastniško foto kroniko, do danes se je v razstavnih vitrinah zvrstilo že prek 4000 fotografij.

Danes imamo precej novih članov ali morebitnih kandidatov, tako mladih kot veteranov. Naša želja je vključevanje v moderne fotografske tokove. Predvsem mlajši člani že predstavljajo svoje izdelke na samostojnih razstavah in sodelujejo na različnih razstavah.

Posebne zasluge za uspešno delovanje kluba v zadnjih letih in obnovo klubskih prostorov ima pokojni predsednik kluba Milan Tanšek, ki je bil 41 let aktiven član kluba, 20 let podpredsednik in zadnjih 5 let predsednik. Še posebej se je izkazal pri mentorskem delu z mladimi, ki sedaj tvorijo trdno jedro kluba.

Člani kluba se na klubskih večerih srečujemo enkrat na mesec, vsak prvi petek.